حضور دانشجویان در راهپیمایی روز قدس، انگیزه‌ای جدی برای فریاد عدالتخواهی
آخر هفته با استانها|
روز جهانی قدس، فصل مشترک تمام آزادی خواهان جهان است دانشجویان با حضور خود در راهپیمایی روز قدس می‌توانند انگیزه‌ای جدی برای فریاد عدالتخواهی قشر علمی و فرهیخته یک جامعه آگاه باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار