روابط عمومی‌ها نباید به دستگاه‌های صوری و خشک صنعتی تبدیل شوند
عاملی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: روابط عمومی‌ها نباید تبدیل به دستگاه‌های صوری، بوروکراتیک و خشک صنعتی شوند، که در این صورت قابلیت‌های کیفی خودشان را برای ایجاد صمیمیت در سازمان از دست می‌دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار