ضرورت تبدیل هیئت ها به تشکیلات/ هیئت شبکه ساز و جریان ساز می تواند زمینه ساز ظهور باشد
حجت الاسلام پناهیان تأکید کرد؛
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت تبدیل هیئت ها از ستاد برگزاری مراسمات به تشکیلات، گفت: هیئت به معنای زندگی جمعی و کار تشکیلاتی واقعی، یعنی همین شبکه و جریان سازی که مقدمه ساز ظهور و از وجوه تمایز تمدن اسلام با غرب است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار