بخشی از اراضی اینچه برون به استقرار شرکت‌های دانش بنیان صادرات محور اختصاص یابد
رئیس پارک علم و فناوری گلستان:
رئیس پارک علم و فناوری گلستان در دیدار با سرپرست منطقه آزاد اینچه برون پیشنهاد اختصاص بخشی از اراضی این منطقه به استقرار شرکت‌های دانش بنیان صادرات محور را مطرح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار