نقش آفرینی در اقتصاد کلان کشور رسالت اصلی پارک‌های علم و فناوری است
معاون توسعه فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان:
معاون توسعه فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: اولین رسالت پارک‌های علم و فناوری، نقش آفرینی در اقتصاد کلان کشور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار