انجام ۳۰ هزار قربانی در سراسر کشور در قالب پویش نذر قربانی
به نیت سلامتی امام زمان(ع) برگزار شد:
در قالب پویش نذر قربانی و به نیت سلامتی امام زمان(عج) ۳۰ هزار رأس دام در سراسر کشور برای کمک به نیازمندان ذبح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار