اقدام غیر قانونی سندیکای بیمه‌های تکمیلی در کاهش تعرفه‌های فیزیوتراپی / شورای عالی بیمه سلامت ورود کند
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تاکید کرد:
رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران از کاهش تعرفه‌های فیزیوتراپی توسط سندیکای بیمه‌های تکمیلی انتقاد کرد و این تصمیم را بر خلاف مصوبات شورای عالی بیمه و تعرفه‌های قانونی مصوب هیات دولت دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار