بررسی اثرات احداث خطوط جدید مترو بر میزان جذب مسافر
مدیرعامل شرکت مترو گفت: از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در بحث مطالعات خطوط جدید شبکه مترو پایتخت، بررسی اثرات احداث هر یک از ایستگاه‌ها بر میزان جذب مسافر سایر خطوط است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار