مسجد محوری حلقه مفقوده مدیریت شهری/ از سرمایه مسجد برای مدیریت شهر غافل نشوید
پیرهادی بیان کرد
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به روز مسجد اظهار داشت: امام خمینی (ره) میفرمایند «مسجد محلی است که از آن باید امور اداره بشود، این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد، این مراکز حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار