اختتامیه سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر برگزار شد
در دانشگاه صنعتی اصفهان؛
اختتامیه سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر شاهد و ایثارگر در دانشگاه صنعتی اصفهان و با حضور مسئولان وزارت علوم برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار