ثانی: افراد ناسالم اطراف مقتدی صدر اقتضائات شعب عراق را در نظر نمی‌گیرند
در نشست بررسی تحولات عراق؛
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: افراد مسموم و ناسالم اطراف مقتدی صدر اقتضائات شعب عراق را در نظر نمی‌گیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار