پیشنهاد تغییر عناوین و ساعات دروس/بهسازی کتب درسی آغاز می‌شود
کم‌وکیف جاری شدن «علم نافع» در آموزش و پرورش؛
مقوله روزآمدی و همسوسازی محتوای آموزشی با نیاز‌های روز مخاطبانِ دانش‌آموزی، از آن دست موضوعاتی است که همواره بر آن تاکید می‌شود و وزارت آموزش و پرورش را در سیبل انتقادات دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان حوزه تعلیم‌وتربیت قرار می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار