بایدن افغانستان را از فهرست «متحدین مهم غیرعضو در ناتو» خارج کرد
رئیس جمهور آمریکا یکسال پس از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان را از فهرست «متحدین مهم غیرعضو در ناتو» خارج کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار