رشد ظرفیت‌های علمی و پژوهشی به همت چالش‌های جامعه و صنایع
تامین نیازهای فناورانه جامعه، صنایع و دستگاه‌های دولتی و خصوصی تنها با استفاده از ظرفیت‌های دانشی و تخصصی موجود در کشور میسر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار