۴۱عضو هیأت‌ علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان ۲درصد برتر دنیا
۴۱ تن از اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان دودرصد برتر دنیا، براساس شاخص‌های استنادی الزویر در سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار