فهرست رتبه‌های برتر در آزمون‌های دانشنامه پزشکی منتشر شد
در مرکز سنجش پزشکی؛
فهرست رتبه‌های برتر در آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شامل حائزین رتبه ۵ درصد و ۱۰ درصد اول در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار