درخواست صدور دانشنامه دانشگاهیان شریف "الکترونیکی" شد
با الکترونیکی شدن روند درخواست و صدور دانشنامه دانشگاهیان شریف، دانش‌آموختگان کلیه مقاطع می‌توانند از این پس درخواست صدور دانشنامه خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آموزش منوی «دانش‌آموختگان» ارسال کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار