اظهارات صریح ‌دانشجویان خطاب به رئیس قضا؛ با آقازاده‌ها برخورد ویژه کنید / چرا دادگاه‌های مفاسد اقتصادی علنی نیست؟
رئیس قوه قضائیه در نخستین برنامه از سفر استانی خود به خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار