رئیس قوه قضائیه: اقدامات برخی اغتشاشگران قابل بخشش نیست
رئیس قوه قضائیه گفت: در برخورد با اغتشاشگران علیرغم اینکه مطالباتی وجود دارد، اما بر اساس معیار قانون، عدل، انصاف و با دقت و سرعت اقدام می‌کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار