آئین‌نامه استخدامی یاوران علمی اصلاح می‌شود
خطیبی:
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: بازنگری آئین‌نامه استخدامی یاوران علمی با مشارکت و اخذ نظرات یاوران علمی انجام شده و برای تصویب به هیأت امنا ارسال شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار