خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با محوریت کارآفرینی و اشتغال دانش‌بنیان صورت پذیرد
در نشست پارک علم و فناوری لرستان و کمیته امداد مطرح شد؛
در نشست مشترک پارک علم و فناوری لرستان و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بر خودکفایی مددجویان کمیته امداد با محوریت کارآفرینی و اشتغال دانش‌بنیان تاکید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار