جمهوری خواهان پیروز انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا شدند
جمهوریخواهان توانسته اند سرانجام پیروزی خود در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا را تثبیت کنند و به طور رسمی حزب پیروز انتخابات شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار