الماسی: امضای آقایان پای فیلم‌های لوده است / توکلی: برگزاری جشنواره فیلم دانشجویی ققنوس در سطح بین‌المللی
در نشست تخصصی شورای عالی انجمن ملی فیلم دانشجویی ققنوس؛
اولین نشست آسیب‌شناسی شورای سیاست‌گذاری بخش فیلم ششمین جشنواره ملی دانشجویی ققنوس برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار