برگزاری نشست خانه گفتگوی آزاد و اندیشه‌ورزی دانشگاهیان تربیت مدرس
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ابلاغ پیشین و تاکید اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاسیس خانه گفتگوی آزاد، این مرکز را پیش برنده مسیر دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار