وزیر بهداشت تا پیش از پایان عمر وزارت به فکر کمبود و گرانی دارو باشد / «دارویار» حرفی برای گفتن ندارد
خواجوند در گفتگو با دانشجو:
عضو شورا مرکزی انجمن اسلامی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی گفت: گرانی و کمبود دارو هشداری جدی برای وزارت بهداشت در دولت مردمی است. با این اوصاف قبل از انکه عمر وزارت وزیر بهداشت به پایان برسد، این رویکرد باید اصلاح شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار