غفلت ۱۰ ساله شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظارت بر روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش / چرایی همراهی برخی دانش‌آموزان با اغتشاشات
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
عملکرد نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر روند اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ظرفیت‌های این سند برای رفع چالش‌های نظام تعلیم و تربیت کشور در گفتگو با اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بررسی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار