غرب باید به تمرکز بر کاهش قدرت نظامی روسیه ادامه دهد
سوناک:
نخست وزیر انگلیس امروز برای مذاکره میان روسیه و اوکراین شرط تعیین کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار