حذف ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن، اقدام علیه رشد بانوان ایرانی در ۴ دهه اخیر بوده است/ تعیین تکلیف ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن، اقدام علیه رشد بانوان ایرانی در ۴ دهه اخیر بوده است. در کشور ما بر خلاف کشور‌های مدعی حقوق زنان، زن دارای کرامت انسانی و برخوردار از خصایص برجسته انسانی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار