۱۵۰ میلیارد ریال برای توسعه دانشگاه محقق اردبیل اختصاص یافت
وزیر علوم در اردبیل:
وزیر علوم تحقیقات و فناوری از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال برای توسعه و تقویت دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار