ضرر ۷۰۰۰ میلیارد تومانی استان کرمان از لغو تفویض اختیار شورای معادن استان‌ها
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان:
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: با لغو تفویض اختیار شورای معادن استان ها، امسال کرمان حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار