مسئولان چشم ناظر را احساس نکنند، گریبان‌گیر فساد می‌شوند / سوت زنی و مطالبه‌گری با هوچی‌گری تفاوت دارد
دادستان مرکز استان هرمزگان در جمع مطالبه‌گران:
دادستان مرکز استان هرمزگان گفت: سوت زنی و مطالبه‌گری با هوچی‌گری تفاوت دارد، هستند کسانی که مطالبی را در راستای منافع خود مطرح می‌کنند تا از راه مطالبه‌گری برای اهداف خود پلی بسازند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار