پیچیدن شمیم شهادت در آسمان کشور با تشییع شهدا / دانشجویان مطالبه‌گرِ شفافیت مسئولان درباره مسکن
آخر هفته با استان‌ها |
هفته گذشته همراه با پیچیدن عطر شهادت در آسمان کشور و به ویژه دانشگاه‌ها بود و دانشجویانِ پیرو راه شهیدان حالا پیگیر شفافیت در تصمیمات دولت برای مسکن ملی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار