آیا بار «شهر نساجی» در هرمزگان به منزل می‌رسد؟ / ابهاماتی در خصوص واگذاری زمین‌های پایین سد جگین
گزارش|
استان هرمزگان یک از مهمترین مناطق اقتصادی کشور است که ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی فراوانی دارد که با نگاه صحیح به این ظرفیت‌های می‌توان به پیشرفت منطقه کمک کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار