تصاویر هولوگرافی حساس به رطوبت با نانوچاپ تولید شد
پژوهشگران فناوری ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان تصاویر هولوگرافی را طراحی کرد که هنگام تماس با آب تغییر می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار