قطعنامه اتحادیه اروپا نمود واقعی نقض حاکمیت دولت‌هاست
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران:
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران پیرامون قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا نوشت: قطعنامه‌های اخیر نمود واقعی گام برداشتن در راستای نقض حاکمیت دولت‌هاست، امری که بارها در منشور سازمان ملل به آن اشاره و همه‌ی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی ملزم به رعایت آن کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار