در اغتشاشات تعدادی از دوربین های مترو را از دست دادیم/ عدم ورود آقایان به واگن خانم ها باید فرهنگ سازی شود
درستی در نشست خبری:
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در پاسخ به سوالی مبنی بز خسارات وارد شده به مترو در اغتشاشات گفت: خسارات به مترو خیلی عدد بالایی نبود، تعدادی از دوربین‌ها را از دست دادیم و خسارات جزیی به واگن‌ها وارد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار