شَعرباف: تمام اطلاعات مربوط به کمیسیون ماده صد شهرداری کرمان را منتشر خواهیم کرد / خدایی: شفافیت شهرداری جغتای می‌تواند الگوی ۶۰۰ شهر کوچک باشد
آنچه در برنامه «دادستان» گذشت
برنامه دادستان روز گذشته درباره شفافیت در شهرداری‌های کشور در ارتباط تصویری با سعید شعرباف، شهردار کرمان و احمد خدایی، شهردار جغتای (از توابع استان خراسان رضوی) برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار