روسیه: غرب در اوکراین هنوز از تمام خطوط قرمز عبور نکرده‌است
معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد می‌گوید که ناتو و کشور‌های غربی هنوز از همه خطوط قرمز عبور نکرده‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار