اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه فعال می‌شود
معاون حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای از روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواست لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار