بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان در واکنش به توهین کشورهای اروپایی به قرآن کریم
بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان در واکنش به توهین برخی کشورهای اروپایی به ساحت مقدس قرآن کریم بیانیه ای صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار