سردار محمدیان رئیس پلیس تهران شد
سردار محمدیان با حکم فرماندهی کل انتظامی کشور، به عنوان رئیس پلیس پایتخت منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار