جذب و استقرار ۳۳ واحد فناور در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه ایلام در سال ۱۴۰۱
رئیس دانشگاه ایلام خبر داد:
رئیس دانشگاه ایلام گفت: مرکز رشد واحد‌های فناوری دانشگاه ایلام با تلاش‌های مستمر و ارائه راهکار‌های جدید و مشاوره مداوم به ایده‌پردازان و نخبگان و فناوران مستعد استان ایلام، از اول سال ۱۴۰۱ تا به امروز، موفق به جذب و استقرار ۳۳ واحد فناور شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار