برخورد قاطع با افرادی که کوتاهی و کم‌کاری در برف‌روبی داشته‌اند
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران تأکید کرد
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: ما در صورت مشاهده کم‌کاری و کوتاهی در برف‌روبی روز گذشته برخورد لازم را انجام می‌دهیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار