توسعه فناوری موجب افزایش امید و خودباوری ملی می‌شود
وزیر علوم در اصفهان:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آئین تکریم و معارفه رئیس سابق و جدید شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان گفت: توسعه فناوری موجب افزایش امید و خودباوری ملی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار