اختصاص پنج هزار جایزه به جشنواره کتابخوانی رضوی
هراتی خبر داد؛
معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: پنج هزار جایزه در دو سطح ملی و استانی برای جشنواره کتابخوانی رضوی در نظر گرفته شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار