سال آینده خطوط ۶ و ۷ مترو تهران تکمیل می‌شود
مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه:
محسن هرمزی مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه با تاکید بر تکمیل خطوط هفت گانه مترو گفت: تا سال آینده خطوط ۶ و ۷ مترو تکمیل و بطور کامل برای شهروندان بهره برداری می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار