آقای جهانگیری! نامه اعتراض به خاتمی را حاج قاسم نوشت
اسحاق جهانگیری معاون روحانی در دولت سابق گفت: حاج قاسم می‌فهمید که برای حل مسائل کشور باید از ظرفیت خاتمی استفاده شود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار