کتاب «ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام» منتشر شد
از سوی انتشارات سمت
کتاب «ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام» نوشته سید یحیی صفوی توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی (سمت) منتشر و راهی بازار نشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار