همکاری شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان با دانشگاه محقق اردبیلی
اولین جلسه تعیین ماموریت تحقیقاتی مشترک دانشگاه محقق اردبیلی و شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان برگزار شد
ارسال نظرات
آخرین اخبار