اولین پیوند موفق پاراتیروئید توسط پزشک زن جوان ایرانی
یک دستاورد علمی پزشکی جهانی برای ایران؛
برای اولین بار در ایران انتقال پاراتیروئید از بدن یک بیمار به بیماری دیگر و پیوند موفق این غده در ایران توسط یک پزشک زن جوان رقم خورد و ایران در دسته محدود کشور‌هایی که توانایی انجام این عمل را دارند قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار